Blue Flower

technikaNieważne, czy w kraju czy za granicą, wszędzie mamy do czynienia z komunikatami w obcych językach. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić osobę, która nigdy nie spotkała się z obcą mową. Najbardziej popularnym językiem jest angielski. Stykamy się z nim dosłownie w każdej przestrzeni miejskiej. Słyszymy go w radiu i telewizji oraz przeglądając strony internetowe. Nauka języków obcych jest zawsze dobrą inwestycją. Niezależnie od mowy ojczystej, dobrze jest nieustannie poszerzać swoje horyzonty ucząc się czegoś nowego.

Język angielski jest obecnie podstawą w programie edukacji szkolnej na każdym etapie. Kładzie się na niego nacisk również coraz częściej w przedszkolach. Starsze pokolenia, które uczyły się dość powierzchownie języków obcych, takich jak niemiecki czy rosyjski mogą skorzystać z bogatej oferty szkół językowych. Nie każdy jednak przyswaja w wieku dorosłym obcą mowę. Predyspozycje językowe są bardzo ważne, jeśli chcemy płynnie posługiwać się danym językiem. Najlepszym sposobem jest kurs w obcym kraju, kiedy rzuceni na głęboką wodę, tak naprawdę nie mamy wyjścia. Będąc u siebie możemy zawsze poprosić o pomoc konkretne jednostki, zajmujące się tłumaczeniem dowolnych tekstów. Korzystanie z usług profesjonalistów jest wskazane przy tłumaczeniu oficjalnych treści na strony internetowe lub do opisów produktów lub też wszelkiego rodzaju dokumentów. Tłumaczenia techniczne są specjalistycznym rodzajem przekładu, w którym uwzględnia się fachowe słownictwo w konkretnej dziedzinie naukowej lub branży.

Każde tłumaczenie jest trudnym zadaniem wymagającym nie lada umiejętności oraz precyzji. Nie wystarczy przełożyć każdego słowa na inny język. Tłumacz musi rozumieć cały, szeroki kontekst wypowiedzi, aby mógł poprawnie przekazać sens tekstu. Jego znajomość drugiego języka powinna być doskonała. Musi on płynnie formułować zdania i dłuższe wypowiedzi, znać reguły gramatyczne oraz wszelkie niuanse znaczeniowe. Powinien również zwrócić uwagę na brzmienie poszczególnych słów, sylab i całych zdań. Na znajomości samego systemu językowego oraz pola semantycznego poszczególnych wyrazów się jednak nie kończy. Od tłumacza wymaga się bowiem znajomości konkretnej kultury i systematycznego kontaktu z nią. Dzieje się tak ponieważ język jest jej nieodłącznym elementem i to właśnie z tradycji, obyczajów i praktyki wynika znaczenie każdego słowa. Dlatego też tłumacz musi nieustannie posługiwać się dana mową, która przecież nigdy nie przyjmuje ostatecznego kształtu. Powinien on znać wszelkie odmiany języka, takie jak socjolekty, profesjolekty, gwary i inne. Znajomość specjalistycznych słów przydaje się wówczas, kiedy przeprowadza tłumaczenia techniczne.

Ich specyfika polega na tym, że tłumacz oprócz podstawowych kompetencji lingwistycznych, musi również posiadać wiedzę z zakresu danej dziedziny. Zwykle takim tłumaczeniem zajmują się osoby, które ukończyły dwa kierunki na przykład filologię i chemię. Tłumaczenia techniczne Edeka mogą mieć formę ustną lub pisemną. Ustna jest dużo trudniejsza, ponieważ wymaga bardzo dobrej znajomości specjalistycznego słownictwa bez konieczności odwołania się do literatury dodatkowej. Tłumaczenia ustne dzielimy na symultaniczne, konsekutywne oraz liasion, czyli zdanie po zdaniu. Przekład ustny symultaniczny jest najtrudniejszy. Wymaga on od słuchacza maksymalnego skupienia i zdolności do podzielności uwagi oraz symultanicznego myślenia. Tłumacz musi bowiem w tym samym czasie słuchać danej wypowiedzi, tłumaczyć ją w głowie oraz wypowiadać w języku docelowym dla audytorium. Nieco prostszym sposobem przekładu ustnego jest tłumaczenie konsekutywne, które polega na przekazywaniu odbiorcom przetłumaczonej treści w momencie, gdy mówca robi przerwę. W tym przypadku tłumacz sporządza notatki w trakcie przemówienia i przekazuje skrócona i przetłumaczoną treść wybiórczo w czasie pauzy. Najprostszym spośród tłumaczeń ustnych jest przekład liasion, który polega na udostępnianiu przetłumaczonej treści po każdym zdaniu. Kolejną trudnością w tłumaczeniu ustnym jest brak skupieniu się na szerszym kontekście. Ograniczony czas myślenia i mówienia sprawia, że efekt następuje natychmiast, ale nie jest doskonały. Dlatego też tam, gdzie to możliwe stosuje się tłumaczenia techniczne, przysięgłe i zwykłe w formie pisemnej. Jest ono wykonywane na konkretne zlecenie po ustaleniu warunków i terminu przez obie strony. Usługa taka jest bardziej precyzyjna, ponieważ tłumacz może wówczas skorzystać ze słowników i innych książek lub czasopism pomocniczych.

językowe zagadkiSpecjalnym rodzajem przekładu jest tłumaczenie a vista, które wykorzystywane jest najczęściej na Sali sądowej oraz na różnego rodzaju zgromadzeniach. Tłumacz dokonuje takiego przekładu, zapoznając się z pisemna formą tekstu i wygłasza go ustnie w języku docelowym. W tym przypadku nie ma czasu ani warunków na skorzystanie z dodatkowej literatury. Ponieważ zgromadzeni ludzie czekają na przekład, tłumacz musi przekazać treść sprawnie oraz precyzyjnie.

Predyspozycje osoby dokonującej zarówno przekładu ustnego i pisemnego jest nienaganna dykcja i zdolność do formułowania sensownych i poprawnych stylistycznie wyrażeń. Bardzo ważna jest również znajomość wszelkich reguł gramatycznych, a także odpowiednie akcentowanie wyrazów i zdań. Tłumacz nie może pozwolić sobie na błędy, dlatego powinien on jak najdokładniej zrozumieć kontekst i przekazać sens wypowiedzi odbiorcom. Musi zatem jak najczęściej posługiwać się danym językiem oraz uczestniczyć o ile to możliwe w życiu społecznym danej grupy. Jeżyk bowiem jest żywa materią, która ulega nieustannym przeobrażeniom. Codziennie powstają nowe zwroty, które nawet jeśli nie trafiają do słownika, powinny być tłumaczowi znane. Osoba dokonująca przekładu powinna być na bieżąco nie tylko z mową oficjalną, ale również z odmiana potoczną, a nawet kolokwialną danego języka. Jeżeli wykonuje również tłumaczenia techniczne, powinien znać specjalistyczna terminologię konkretnej branży oraz nieustannie powstające nowe zwroty i pojedyncze nazwy.