Blue Flower

Szukając dobrego tłumacza musimy mieć na uwadze przede wszystkim to, co chcemy przetłumaczyć. Nie każdy, kto zajmuje się przekładem podejmie się tłumaczenia ustnego. Istnieje bowiem różnica między przekładem pisemnym a trudniejszym, czyli właśnie ustnym. Polega ono zwykle na tłumaczeniu tekstu w obecności szerszej grupy ludzi. Z takich usług korzysta się przeważnie na różnego rodzaju konferencjach, zebraniach, zgromadzeniach czy rozprawach sądowych. Przekład ustny wymaga od tłumacza posiadania specjalnych predyspozycji, nie tylko językowych.

 Musi on przede wszystkim posiadać zdolność do podzielności uwagi oraz być odpornym na stres. Każde tłumaczenie powinno być przeprowadzone możliwie precyzyjnie i odzwierciedlać pierwotny sens. Dlatego tak bardzo ważna jest również znajomość kultury danego kraju, która wiąże się bezpośrednio z językiem. Sens każdej wypowiedzi jest bowiem zawsze zależny od pragmatyki oraz obyczaju i tradycji. Tłumaczenia techniczne są specjalną formą przekładu, która polega przede wszystkim na znajomości specjalistycznego słownictwa, które używane jest w danej branży. Każda dziedzina naukowa lub zawodowa ma swój specjalny żargon, który nazywamy profesjolektem. Znajomość tej odmiany języka jest niezwykle przydatna w zawodzie tłumacza.

tłumaczeniaOsoba zajmujące się przekładem, takim jak tłumaczenia techniczne, musi mieć odpowiednie kompetencje oraz wiedzę na danym polu. Oprócz tego powinna również, tak jak inni tłumacze, posiadać umiejętności lingwistyczne, takie jak znajomość reguł gramatycznych oraz poprawność stylistyczna w formułowaniu zdań i długich wypowiedzi w dwóch lub więcej językach.