Blue Flower

nieruchomośćZwykle podstawowym elementem w zbieraniu danych na temat nieruchomości czy też rynku nieruchomości są odpowiednie dokumenty i raporty, takie jak księgi wieczyste, katastery nieruchomości, lokalne plany zagospodarowania przestrzeni oraz mapy zasadnicze. Ze względu na rejestry wskazujące prawa do konkretnych nieruchomości, niezwykle cenne okazują się zwykle same księgi wieczyste, które ujawniają prawne aspekty obiektów, takich jak domy, mieszkania czy lokale użytkowe oraz ewidencje gruntów i zabudowań. Przydatne mogą być także katastery, które są regularnie aktualizowane i mogą silnie wesprzeć w kreowaniu spójnej i jednolitej dla całego kraju informacyjnej bazy danych na temat gruntów, lokali, a także samych ich właścicieli. Mapy zasadnicze z kolei pokazują gminne funkcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym obszarom. Wszystkie tego typu informacje i materiały podstawowe mogą być ważne dla przyjrzenia się obecnym trendom panującym na rynku, nic jednak nie jest na tyle pomocne, jak ogólne badanie rynku nieruchomości.

Wszelkiego typu analizy branżowe są wykonywane przez wyspecjalizowane biura analityczne i dostarczają cennych wskazówek na temat konkretnego lub ogólnego obszaru branżowego. Badanie rynku nieruchomości jest niezbędne także wtedy, kiedy chce się dowiedzieć, jaką wartość posiada nasza własna nieruchomość. Każdy, kto na co dzień zajmuje się przestrzenią tego typu transakcji oraz zawieraniem umów kupna-sprzedaży, bardzo dobrze wie, że dokładne dane statystyczne, sprawozdania i analizy są bardzo często sednem sprawy i kluczem do sukcesu całego przedsięwzięcia. Nieznajomość podstawowych mechanizmów, którymi rządzi się branża, a także nieumiejętność sporządzania dokładnej analizy czy wyceny, może skutkować sytuacją, w której nie udaje się sprzedać konkretnej nieruchomości, nie otrzymuje się kredytu hipotecznego lub ma się problem z uregulowaniem podatku względem Skarbu Państwa. Z tego też powodu rzeczoznawca majątkowy, przystępując do pracy, dokładnie przygląda się wszelkim aspektom powiązanym z konkretnym obiektem czy gruntem. Każda doświadczona firma czy też rzeczoznawca wie też, że jest to zwykle pierwszy krok na drodze spójnej i wiarygodnej wyceny mieszkania, lokalu, domu, gruntu czy ziemi pod zabudowę.

Tego typu biura mają przede wszystkim za zadanie informować swoich klientów na temat tego, co dzieje się obecnie w branży, jakie dokumenty i aspekty prawne należy brać pod uwagę, aby wycena mienia była adekwatna do jego właściwej wartości oraz jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne należy brać pod uwagę, aby sprzedać, wynająć czy kupić nieruchomość tak, aby ewentualne remonty czy dodatkowe wkłady własne był jak najniższe. Do najważniejszych elementów, które odnoszą się do rejonów podlegających analizie, należy w głównej mierze sporządzanie dokumentacji, takiej jak raporty, skuteczna wycena oraz pośrednictwo nieruchomości. Każdy profesjonalista doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każdy obiekt czy nawet sama działka wymagają osobnego, indywidualnego podejścia, podobnie zresztą jak ma się to w przypadku rozmowy z klientem. Biorąc pod uwagę niezależność i odmienność każdego z osobna, powinno się zachowywać pełną elastyczność i umiejętnie dostosowywać się do potrzeb każdego poszczególnego klienta tak, aby współpraca była przyjemna a zleceniodawca zadowolony. Podczas dokonywania wyceny mienia rzeczoznawca majątkowy bierze zwykle pod uwagę szacunkową wartość konkretnego obiektu, w zależności oczywiście od tego, jaką metodę i technikę badawczą wybierze w odniesieniu do danej nieruchomości.

kalkulatorZwykle odbywa się to w kontekście metody porównawczej, według której rzeczoznawca typuje kilkanaście obiektów, które zostały już sprzedane za odpowiednią cenę i są maksymalnie podobne do tej nieruchomości, która ma podlegać wycenie. Podobieństwo musi się opierać nie tylko na odpowiedniości wizualnej, ale i tej zewnętrznej, czyli mającej odniesienie do środowiska naturalnego, klimatu, miejscowości, konkretnego obszaru, bezpieczeństwa okolicy oraz wielu innych czynników, które nie zawsze są zależne od właściciela konkretnego obiektu. Znalezienie kilkunastu takich nieruchomości jest oczywiście żmudnym i skomplikowanym procesem, jednak dzięki dostępowi do ksiąg wieczystych, katasterów i aktualnych raportów rynkowych rzeczoznawca ma możliwość wyselekcjonowania dostępnego materiału porównawczego. Z dostępnych cen wyciąga się średnią, która stanowi orientacyjną cenę wybranej nieruchomości. Szacunkową cenę koryguje się biorąc pod uwagę cechy, które je różnią oraz wszystkie bieżące zmiany, które pojawiły się na skutek upływu czasu. Z tego też względu badanie rynku nieruchomości jest takie ważne. Wchodząc na stronę http://www.walor-nieruchomosci.pl/ możemy szerzej zorientować się w tym temacie, ponieważ znajdują się na niej interesujące artykuły poruszające kwestię wyceny nieruchomości i pracy rzeczoznawcy.

Ze względu na to, że jego przestrzeń zmienia się niezwykle dynamicznie, konieczne jest regularne monitorowanie wahań popytu i podaży, a także swoistej mody, która często panuje na tego typu obszarach. Badanie rynku nieruchomości oraz wszelkie możliwe analizy muszą uwzględniać takie elementy i czynniki, jak chociażby ogólna charakterystyka docelowego obszaru analizy, forma i ukształtowanie terenu, obecność terenów przemysłowych i zielonych, obszar zabudowy mieszkaniowej, społeczność lokalna – jej zapotrzebowania, oczekiwania i możliwości finansowe, stopień bezpieczeństwa okolicy, obecność miejsc pracy oraz ich atrakcyjność, kwestie dotyczące komunikacji i środowiska naturalnego, funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej oraz placówek handlowych, aktualny stan rynku oraz analiza SWOT. Oczywiście podstawą jest obecność samego rzeczoznawcy majątkowego, który posiada wszystkie możliwe uprawnienia do sporządzania fachowej wyceny nieruchomości. W jej wyniku określa się trzy podstawowe wartości, które obejmują wartość rynkową, odtworzeniową oraz katastralną nieruchomości. Wartość rynkową stosuje się na wyznaczenie szacunkowej wyceny obiektu, który już jest, albo może być przedmiotem obrotu, wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, która nie może być przedmiotem obrotu rynkowego, a jej wartość jest równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia jej zużycia, natomiast wartość katastralną dla obiektów, które wypunktowane są w przepisach odnoszących się do podatku od nieruchomości.